[Free Epub] ☥ Amerikadaki İmam ☪ Tyrakel.de

[Free Epub] ☸ Amerikadaki İmam ☦ Ergenekon Tertibiyle Yakla K Y Ld R Cezaevinde Olan Yazar Bu Kitab Yla Fetullah G Len In Bilinmeyenlerine K TutuyorKitapta Fetullah G Len In Soyu Ile Ilgili T M Bilgilerin Yan Nda Islamla Telifi M Mk N Olmayan Eylem Erine Yer VeriliyorG Len In Bir Ayda Haz Rlad Risalesinde Allah N S Fatlar N Eksik Bildi Ini, Cuma N N Artlar N Bilmedi Ini, Namaz N Artlar Ndan Habersiz Oldu Unu, Mezhepler Ve Mezhep Imamlar Hakk Nda Hi Bir Bilgisinin Olmad N BelgeliyorKitapta Ergenekon Tertibinin G Len In Lkeye Rahat D Nebilmesi Amac N Ta D N , G Len In Hocal N N Istihbarat Rg Tlerinin Eseri Oldu Unu Kan Tl YorYazar Kitapta Fetullah G Len In Kimli Ine Projekt R Tutuyor Burada Verilecek Karar G Len In Kendi Halinde Bir Din Adam M , Yoksa Ankara Emniyet M D Rl N N Raporunda Nemle Vurgulad Gibi Cum Huriyet E Kar En Sinsi, En Kapsaml Ve En Tehlikeli Olu Umu K Klendiren Biri Mi Oldu U Dur