[E-pub] ☨ Büyüklerimiz ♷ Tyrakel.de

hikayeleri okuyunca g leyim mi salak yerine konmama z leyim mi bilemedim. [E-pub] ☼ Büyüklerimiz ☥ Best Books, B Y Klerimiz By U Ur Mumcu This Is Very Good And Becomes The Main Topic To Read, The Readers Are Very Takjup And Always Take Inspiration From The Contents Of The Book B Y Klerimiz, Essay By U Ur Mumcu Is Now On Our Website And You Can Download It By Register What Are You Waiting For Please Read And Make A Refission For You Kitap yaz lal 35 y l ge mi O zamanki politikic lar n isimlerini al imdiki isimlerle de i tir, hi bir ey de i memi Soldan sa d nenler, ortan n solunda duranlar, dini u tan sa n ortas na ge enler, darbeye destek verip darbe kar t politika y r tenler Allah n y r ya kulum dedi i bakan akrabalar , koltuk sevdas ndan girmedik parti b rakmayan gezginler, solculuk tehlikesiyle sava p d llerini zenginle erek alanlarDuru una, zekana, slubuna sa l k U ur Mumcu Me um bir suikast sonucu yitirdi imiz ara t rmac gazeteci U ur Mumcu nun ilk bask s 1978 y l nda yap lan, d nemin nde gelen baz siyasi fig rlerinin k sa portrelerinden m te ekkil kitab Yazar, adeta bir karikat rist gibi, portrelerin komik, hatta trajikomik yanlar n bulmu ve nev i ahs na m nhas r slubuyla aktarm Siyasi hiciv t r n n ac mas z fakat iyi bir rne i olarak da g r lebilecek kitap, hem d nemin ko ullar na hem insan karakterine dair fikir de veriyor. Damat, ba kas n n evinde pijamayla oturan adam demektir.