FREE EPUB ä Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar ⚠ eBook or Kindle ePUB free

FREE EPUB ì Devlet ve Ötesi: Uluslararası İlişkilerde Temel Kavramlar ⚾ Elinizdeki Derleme, T Rkiye De Uluslararas Ili Kiler Alan Ndaki Kuramsal Bo Lu U Doldurmaya D N K Nemli Bir Ad Md R Atila Eralp, E Fuat Keyman, Oktay F Tanr Sever, M Fatih Tayfur, Faruk Yalva N Olu Turdu U Al Ma Grubu, Uluslararas Ili Kiler M Fredat N N , O Unlukla G Ncel Sorunlara Ve Jeostratejik Et Tlere S K An Yerle Ik Er Evesini Geni Letmeyi Ama L YorBu Ama Do Rultusunda, Alandaki Kuramsal Retimin Kapsaml Ve Analitik Bir D K M N Kart Yorlar Bununla Beraber, Uluslararas Ili Kilerin Temel Kavramlar N , Sosyal Teorideki Yeni Aray Larla Ve Ba Ka Sosyal Bilim Disiplinlerindeki Y Nelimlerle Ili Kilendirerek, Ele Tirel Bir Bak La Ele Al Yorlar Alan N Genellikle Veri Kabul Edilen, I Eri I Ve Im Lar Sorgulanmadan, Satran Ta Lar Gibi Kullan Lan Anahtar Kavramlar N Yeniden D N Yorlar Devlet, G , D Politika, G Venlik, Sistem, Hegemonya, Devletler Ve Piyasalar, Kimlik Ve Demokrasi, Sava Ve Bar Prof Atila Eralp In Kitab N Giri Inde Belirtti I Gibi, Bu Kuramsal Aba, Uluslararas Ili Kilere Yakla Mda Toplum Merkezli Ve O Ulcu Bir Y Neli E Tekab L Ediyor