@DOWNLOAD PDF ⚛ Samizdat ó eBook or E-pub free

Kitaplar n okumay be endi im Sonel Yal n dan, hal devam eden Ergenekon tutuklu u s resinde yazd muhte em kitap.Me er ne kadar ok eyi bilmiyormu uz en az ndan kendi ad ma s yleyebilirim Me er ne kadar ok ger e i bizden saklam lar.Bu kadar ok isim ve tarihin biraraya getiri i ve hakikatleri anlat ekli ger ekten ok g zel.Tavsiye ederim. @DOWNLOAD PDF à Samizdat õ Benim Lkemde D Nce Hayat N D Man , K T L N Simgesi Olarak G R L R D Nsel De Erlere Tutkuyla Ba L , Soru Soran Arayan Kovalayan Zihne Sadece D Manl K Edilir D Nen Insan N Koruna YokturBenim Lkemde Iktidar Ve G U Runa Hi Bir Eyden Ekinmeyen Her Zorba G , Yaln Zca Kendi Iste Inin Onaylanmas N , Gururunun Ok Anmas N IsterBenim Lkemde Kafas Yla De Il, A Z Yla Konu An Yorumcular A Klay C Lar, Ger Ekleri Ba Ka Kal Plara Sokarak Zg Rl R Tmenin G N Ll Arac L N YaparlarBenim Lkemde Bir Gazeteci Yazar Hapse At Larak Yay Nevine, Gazetesine Bask Yap Larak, Sonsuza Kadar Sessizli E Unutu A Mahk M Edilmeye Al L RAma Benim Lkemde Ger Ekler De Inat D RMutlaka Yaz L R Samizdat Gibi Gun gun hapisteki ilk ayini detaylandiran, bu arada yakin tarihimizdeki bircok olaya da deginen, bir noktadan sonra insani insanligindan tiksindiren sehven furyalari ve sozde aydin medyanin cok analitik yorumlari ile bezenmis, Soner Yalcin in guclu kalemiyle surukleyici bir sekilde yazilmis, herkesin okumasi gereken bir kitap. Hem bir s r insan n haks z yere nas l mahkum edildi ini g rmek, hem de Soner Yal n n di er kitaplar ndan farkl olarak yazar n i d nyas n tan man z da sa layacak bir kitap. So far very good and sad that his vast library was ill treatedHe is ofcourse treated like a terorist even though he is a well respected writer and journalist Ergenekon davas na olan biraz inanc m da yok etmi olan kitap Sehven de i tirilen belgeler ile ilgili b l mler olduk a arp c yd. Yazanlar dogruysa cok korkunc gercektenBu kitabi herkes okumali. Bu kitap gerek uzunlu u ve i erdi i bilgi miktar yla, gerekse anlatt klar n n okura y kledi i ac a rl kla yordu beni. Yazar n hapislik hayat n n ilk iki haftas n n anlat ld ve bu s re te T rkiyenin g ndemindeki davalara ili kin geni bir de erlendirme i eren m kemmel bir kitap Daha ok yaz Soner