@Download Book ó Paramparça ⚤ eBook or E-pub free

@Download Book Í Paramparça â Duygu Asena Bu Kez Erkeklerin D Nyas Na Giriyor O D Nyan N En Gizemli Yanlar Na El At Yor En Farkl Yanlar N Ortaya Kar Yor Parampar A N N Kahraman Bir Yan Yla Klasik Bir Erkek Gibi Ya Ayan, Di Er Taraftan Da Erkeklerle Ili Kilerini S Rd Ren Bir Adam K K Bir Kentte, Resm G Revli, Evli Ve Ocuklu Hayat Zmeye Al An, Ancak Zmeye Al T K A Daha Da Zorlanan, Kendini, Cinselli Ini, Ruhunu Bir T Rl Tam Olarak Anlayamayan Bir ErkekAsena, Bu Kez Erkek D Nyas N N Bilinmeyen, A Klanmayan, Hakk Nda Konu Ulmayan Y Nlerini Tart Maya A Yor Erkek Egemen Toplumun Y Z Karas Olarak Yarg Lad E Cinsellerin D Nyas Nda Geziniyor Ve Yine S Cak, Yine I Ten, Yine Insan N Plana Karan Bir Anlat M Tercih Ediyor Kad N Okuyucular Da Erkek Okuyucular Da Al P G T Recek Bir Roman Parampar A iki hafta kadar kitap okuyamayacagim bir doneme giriyorum boyle vasat bir kitapla baslamak iyi oldu aslinda. Bir r portaj edas ndaki konu ba l klar n n s ras n n geli ig zel olmas ve karakterin kendi i indeki de il konu mas ndaki eli kilerin g zard edilemeyecek kadar rahats z edici olmas daha iyi olabilecek bu kitab baltalayan en nemli iki unsur. ren ti Tabi ki konudan dolay de il O kadar ok eli ki vard ki ve o kadar ok ey tekrar edilmi ti ki Spoiler Mesela yazar Karayla nas l tan ld n iki defa anlatm Ayr ca ilk b l mde adam n kar s p meyi sevmiyor,uzun bir zaman hi p mediler denirken kar s yla tan t b l mde daha ilk zamanlardaki p melerinden bahsediliyor Zaten stereotiplere tamamiyle uyulmu ki beni en ok rahats z eden k s m da buydu galiba Spoiler K sacas sevemedim..