`DOWNLOAD EPUB ↙ Sultan Selahaddin El Kürdi ⇹ PDF eBook or Kindle ePUB free

Reha Camuroglu hem tarihci hem yazar, tarzini ve eserlerini cok begeniyorum Bu kitabi da Hacli seferlerini baz alan psikolojik bir roman Kurgusu ve akisi her zamanki gibi cok iyi, sadece bazi kisimlari cok uzun buldum. Nazar was a book, as if it were written by a woman for womenthis was a much masculine book but I loved itwill read Ismail, as soon as I can get it. Tarihi kitaplar n kurgular fazla dramatize oldu mu, eserdeki ak c l kta kaybolabiliyor..Bu eserde yer yer okumakta zorland m anlar oldu, o u zaman da gereksiz konular i in fazlaca b l mler ayr lmas esas nedendi s k lmam n.Ha l lara kar kazan lan zaferler ve Kud s n fethine ok az de inilmi Halbuki, Selahaddin i d nya tarihinde n safhaya k sebeplerin nc s Kud s fethi ve Ha l lara kar kazand zaferlerdir.BUnunla birlikte bilgilendirici bir eser olmu Selahaddin in ya ad d nem ki artlar ve bunun stesinden gelmek i in ya ad ortamda renme tutkusu ve becerisi hakk nda detayl bilgilendirme olmu Ayr ca, Ha ha iler ile olan ili kileri de epey bi ilgimi ekti Hele bide ha ha ileri suikast i in kulland n ilk defa bu eserde rastlad m Tam adaletin oldu u yerdir, herkesin canla ba la u ra aca , ate e gidece i yer hastal klar ruha bir ey yapamaz uzaktakilerin muhtemel dostlu u i in, yak ndakilerin k skan l ve fkesini kazanamam bazen tecr be insan n el ve ayaklar nda pranga gibidir Asla bilginden emin olmayacaks n irke giden yoldur bu `DOWNLOAD EPUB ⇳ Sultan Selahaddin El Kürdi ⇻ Tarih Konusundaki Ustal N Edebiyat Kimli Iyle Birle Tiren Reha Amuro Lu, Bir Kez Daha A Rt C Bir Romanla K Yor Okurlar N N Kar S Na Bu Kez Ha L Seferlerini Ve Sultan Selahaddin I Ele Alan Amuro Lu, Tarihin Insana Oldu U Kadar Insan N Da Tarihe Olan Etkisini Anlat Yor Ha L Seferleri Ne Kar Durman N Yan S Ra Slam D Nyas N N Birli Ini Kurmay Da Ama Layan Selahaddin, Tarihin En Kritik D Nemlerinden Birini SimgeliyorBu Roman, Bir Sava N N Ve Bir Devlet Adam N N Oldu U Kadar Bir N Da Roman Ki Isel Hayat N Ac Lar , Ihanetleri Ve Dostluklar N G Zden Ka Rmayan Reha Amuro Lu Nun Usta Kalemi T M Bunlar N Izini S Rerken, Insan Ya Am Na Ili Kin S Rlar Da Ayd Nlat YorSultan Selahaddin El K Rdi, Bir Insan N Oldu U Kadar Bir Toplumun, Bir D Nemin Roman Ve Tarih Okurlar Ile Edebiyat Okurlar N Bir Kez Daha Birle Tiriyor