@PDF ⛈ İstanbulun Fethinin Bizanslı Son Tanığı Yorgios Sfrancisin Anıları Î eBook or E-pub free

@PDF í İstanbulun Fethinin Bizanslı Son Tanığı Yorgios Sfrancisin Anıları Í Yeni Bir A N Ba Lang C Olan Stanbul Un Fethi Ile Ilgili Kaynaklar Olduk A S N Rl D R XV Y Zy L Anlatan Osmanl Kaynaklar N N B Y K Bir K Sm Daha Sonraki Y Zy Llarda Kaleme Al Nm Eserlerdir Bu Y Zy Lda Ya Am Olan Ve Osmanl Bizans Ili Kilerini Anlatan D Rt B Y K Bizans Tarih Isi Vard R Bunlardan Birisi De Bu Al Maya Konu Olan Yorgios Sfrancis Dir O Stanbul Un Fethini G Ren Ve Yazan Son Bizansl Tarih I Olmas Na Ra Men Eseri G N M Ze Kadar T Rk Eye Evrilmemi Tir Sfrancis Ad Yla Stanbul Un Fethini Anlatan Kitaplar Yay Nlanm Olmas Na Ra Men Ger Ekte Bunlar Onun Al Mas Yla Ilgili Olmayan Evirilerdir Konuyla Ilgili Notlar Ve De Erlendirmelerle Zenginle Tirilmi Bu Al Ma, Stanbul Un Fethini G Ren Ger Ek Sfrancis In Eserinin Sadece Fetih K Sm N De Il B T N N Kapsamaktad R .