{E-PUB} ⚠ Uvod u studij povijesti - Historiografski praktikum Å eBook or E-pub free

{E-PUB} Û Uvod u studij povijesti - Historiografski praktikum æ Za To Se Ovaj Predmet Zove Historiografski Praktikum, A Ne Povijesni Praktikum Tijekom Dosada Njeg Kolovanja Mogli Ste Iz Ud Benika Saznati Da Se Povijest Uglavnom Definira Kao Znanost Koja Prou Ava I Obja Njava Pro Lost, I To Prvenstveno Ljudsku Pro Lost Ljudski Je Imbenik U Povijesnoj Znanosti Klju An Budu I Da Je, Na Primjer, Ak I U Posljednje Vrijeme Vrlo Popularna Povijest Okoli A Iii Ekohistorija Povijesna Znanost Samo Utoliko To Prou Ava Utjecaj Ovjeka Na Ekosustav I Obrnuto Me Utim, Pojam Povijesti U Zna Enju Same Ljudske Pro Losti Ujedno Je I Predmet Prou Avanja Povijesne Znanosti Prema Tome, Rije Povijest Ozna Avala Bi I Satnu Pro Lost I Prou Avanje Pro Losti Dok Je Sama Pro Lost Nepromjenjiva, Prou Avanje Pro Losti U Stalnoj Je Transformaciji Bilo Pronala Enjem Novih Izvora, Bilo Postavljanjem Novih Istra Iva Kih Pitanja, Bilo Usavr Avanjem Postoje Ih I Pronala Enjem Novih Znanstvenih Metoda Dvostrukost Shva Anja Pojma Povijesti Javlja Se Od Vremena Prosvjetiteljstva, A Ponekad Se O Tome Raspravlja I Danas Neki Jezici, Poput Njema Kog, Razlikuju I Leksi Ki Ta Dva Pojma Za Povijest U Zna Enju Pro Losti Koristi Se Termin Geschichte, A U Zna Enju Prou Avanja Pro Losti H S Tone U Nekim Drugim Jezicima Javlja Se Leksi Ki Problem Razlikovanja Dvaju Zna Enja Iste Rije I Na Primjer, U Francuskom Se Ta Dvosmislenost Poku Avala Rije Iti Prijedlogom Da Se Povijest Histoire Pi E U Jednom Zna Enju Malim, A U Drugom Velikim Slovom