`Free E-pub ☠ Evlilik Psikolojisi ↮ PDF eBook or Kindle ePUB free

Her yan na soru i aretleri koymaktan bitiremedigim kitap olur Tamamen ataerkil toplum yap s na gore yaz lm tir Feministlerin sinirlerini gerer. Kitap baz yerle e tespit i erikleri i ersede z m ad na zay f kalm ama genel anlamda bilin li bir aile olabilmek i in ok faydal yaz lar i ermekte K sa ve z, Ortado ulu T rk toplumu i in yaz lm , olduk a ba ar l bir kaynak. Bir akademisyen olarak dini inanc n ortak inanc m z kabul edip, dinimizde bizim inanc m zda gibi c mleler kurmas na anlam veremesem de, suyun berrakla mas na katk sa layacak rnek ve tavsiyeler i eriyor. S rekli kad n odakl gibi hissettirdi Erkeklere y nelik tavsiyeler, erkek bak a s olarak eksik buldum Bunun d nda faydal y nlerini de es ge memek laz m Yine de s rekli alttan almas gerekenin kad n olmas gibi c mleler bana pek uymad Evlilik ortak bir kurumsa iki y nden de e it ekilde ele al nmal yd Erkek bir yazar n erkek bak a s n daha yo un i lemesi daha faydal olurdu. `Free E-pub ↲ Evlilik Psikolojisi ⇲ Evlilik, M Rl K Bir Yolculuktur Bu Uzun Yolculukta Tahmin Edilemeyecek Kadar G Zel Anlar Da Ya An R, Hesaba Kat Lmayan Sorunlar Da Ba G Sterir Nemli Olan Bir Kere Yola Kt Ktan Sonra, Onu Keyifle S Rd Rebilmek Duyguyla Mant , A Kla Arkada L Dengede Tutabilmektir Profes R Doktor Nevzat Tarhan Bu Kitapta, Yola Yeni Kacaklara Ve Zaten Km Olanlara Bir Yol Haritas Sunuyor Okuyucuya Mutlu Evlili In S Rlar N Veren Yazar, Ya Am Boyu S Recek Huzurlu Evlilikler I In Yol G SteriyorEvlilik I In Haz R M Y M Kiminle Evleniyorum Kad N N Ve Erke In Psikolojik Ihtiya Lar Nelerdir Sevgi Ve A K Evlili In Sebebi Mi, Sonucu Mu Evlilik Karar N Test Etmek M Mk N M Aldatman N Ve Aldat Lan N Psikolojisi Nas Ld R Krizler Nas L F Rsata D N T R L R Hamilelik Ve Lo Usal K D Neminin Temel Zellikleri Nelerdir