|Free ♕ Dar Sokakta Siyaset (1980-1983) ☫ eBooks or Kindle ePUB free

Yal n Do an, Cumhuriyet te zet olarak yay mland g nlerde b y k ilgi ve yank uyand ran kitab nda, 16 May s 198l den 16 Haziran 1983 e kadar s ren partisiz d nemin perde arkas n , 1983 May s nda partilerin hangi ko ullarda ve nas l kurulduklar n ve 6 Kas m se imlerini anlat yor Olaylar n i inde ya am , olaylar y nlendirmi nde gelen yakla k 150 politikac ve asker ile o d nemde sorumluluk stlenmi yetkililerle bir bu uk y l s ren g r melerle belgelenmi , sab rl ,titiz bir al ma Bir ser ven roman kadar s r kleyici bir anlat m, a k se ik bir dil, nesnel bir tutum k saca, d r st ve ak ll bir tan k , Yal n Do an Kitab , son y l n olaylar n nemli l de ayd nlat yor. |Free ⚆ Dar Sokakta Siyaset (1980-1983) ⚐ Eyl L D Neminin Se Imlere Uzanan B L M Nde Ne Oldu Da, G Stergeler Bir Anda Turgut Zal Lehine D Nd Asker Y Netim Ne Oldu Da Turgut Sunalp Ten Vazge Erek Tarihini Turgut Zal Dan Yana Belirledi Eyl L Nde Ankara Ya Gelen ABD D I Leri Bakan Haig Frankfurt Ta Alman Sosyal Demokrat Partisi Nin Yelerine Unlar S Yl Yordu Benim Ankara Ya Gidi Nedenim Se Imlerle Ilgili Son Zamanlarda Zal N Se Imlere Sokulmayaca Na, Onun Engellenece Ine Ili Kin Bize Raporlar Geliyor Ben Cumhurba Kan Evren E Amerikan Y Netiminin Ricas N Ilettim Zal N Se Imlere Girmesinde Bir Engelleme Olmamas Gerekti Ini, Bunun Demokrasi A S Ndan Art Oldu Unu S Yledim