{Free Book} Î Denizin Kanı Æ eBook or E-pub free

Tar k Dursun K n n roman 1968 Yazar n, 1958 de Bodrum s ngercileri aras nda yapt g zlemlerden yararlanarak kaleme ald bu romanda, bir ara ba kanlar aban Reis in nderli iyle Hac ya al mamak karar alan, fakat kay ks zl k, ara s zl k y z nden Hac n n kulu k lesi olmaya mahk m s nger avc lar n n yenik hayatlar , mitoslar ve efsanelerle beslenerek canl tablolar ve iirli bir dille anlat lm t r Tank Dursun, bu romandaki b l m s 82, 100, 131 daha nce Yaban n Adamlar kitab nda ayr hik ye olarak yay mlam t Yar nl Gece, K rtaj, Tutanak hik yeleri ki bu da kurulu bak m ndan romanda b l mlere, ba ms z birer hik ye karakteri verilmek istendi ini g sterir. {Free Book} ó Denizin Kanı ò Ege K Y S Ndaki K K Bir Kasaba Ac Mas Z, G Z Doymak Bilmez, Azg N Bir Deniz Ekmeklerini Canlar Pahas Na Denizden Karan Deniz Tutkunu S Nger Avc Lar Ve G Zleri Denizde Onlar Bekleyen Kad Nlar Denizin Kan , T Rkiye Nin Ok Partili Bir D Zene Ge Ti I Sonras Nda, Emeklerine Sahip Kmak Isteyen S Nger Emek Ilerinin Kendilerine Denizden Daha Ac Mas Z Davranan Bir S Nger A As Na Kar Giri Tikleri M Cadelenin Arp C Anlat M Roman Konusu Kadar Yer Yer Mitolojik G Ndermeler Ve Iirsel Do A Betimleriyle Beslenen Etkiletici Slubuyla Da Dikkat Ekiyor