[Free Ebook] ♍ تفہيم القرآن ♷ Tyrakel.de

[Free Ebook] ♋ تفہيم القرآن ♉ Kur An Kerim In Terc Me Ve Tefsiri Ile Ilgili Olarak Dilimizde Yeterince Eser Verilmi Oldu Undan, Bu Sahada S Rf Sevap Kazanmak Gayesiyle Yeni Bir Meal Ve Tefsir Al Mas Na Girilmesi, Vakti Do Ru De Erlendirmemek Olur Ancak Bu Sahada Mutlaka Bir Al Ma Yap Lmas Gerekiyorsa, Yap Lacak Al Ma Daha Nceki Terc Me Ve Tefsirlerin Eksik Y Nlerini Tamamlamal Ve Ncekilerin Ele Almad Y Nleri A Klamal D R Ki B Ylece Kur An Talipleri Kur An Anlamak Isteyenler Bu Al Madan YararlanabilsinlerBen Bu Al May , Kur An N Anla Lmas Yolunda Daha Nceden Yap Lm Olan Terc Me Ve Tefsirlerde Baz Y Nlerin Eksik Kald N M Ahede Etti Imden Dolay Yapt MEbu L Ala Mevdudi Ns Z Den