@Kindle Ú SUBLIMINALNE PORUKE OKULTNA SIMBOLIKA I DRUŠTVENI INŽENJERING ⚣ eBook or E-pub free

@Kindle ó SUBLIMINALNE PORUKE OKULTNA SIMBOLIKA I DRUŠTVENI INŽENJERING Ò Tema Subliminalnih Poruka I Subliminalnog Komuniciranja U Posljednjih Desetak Godina Do Ivjela Je Prepoznavanje Od Strane Mo Da Ne Jo Uvijek Ire Javnosti, Ali Svakako Znatno Ire Nego Prije Pitanje Takvih Poruka I Op Enito Komunikacije Koju Apsorbiramo Ispod Praga Svjesne Percepcije Otvara Vrata U Sasvim Druga Ije Poimanje Na Samih U Poimanje Da Se Ve I Dio Nas Nalazi Ispod Povr Ine, Premda Ivot Uglavnom Ivimo Kao Da Smo Mi Ona Kapljica Iznad Povr Ine Kakva Zabluda No, Oni Koji Znaju Kako Stvari Zaista Stoje Mogu Te Spoznaje Vrlo Lako Koristiti U Svoju Korist, A Na Tetu Drugih Mnoge Tehnike Programiranja Pre Esto Se Koriste U Takve SvrheKad Je Ve Tako, Onda Bi Ipak Bilo Dobro Znati Barem Koji Mehanizmi Stoje Iza Subliminalnog Komuniciranja Kako Bismo Kontrolu Nad Usmjeravanjem Pozornosti Vratili Tamo Gdje I Pripada Nama SamimaZa Ratkovu Preokupaciju Subliminalnim Porukama Znam Ve Odavno, Kao I To Da Pi E Knjigu O Toj Temi Ono To Nisam Znao Jest Koliko E Temu Zahvatiti U Irinu I U Dubinu, Da Ne Ka Em U VisinuKao I Ratko, I Ja Sam Ustanovio Da, Koliko God Internet Mjesta Iza Lo, Ako U Tra Ilicu Ukucate Pojam Subliminalnih Poruka Knjiga Koje Bi Usustavile Tu Materiju I Stavile Ju U Razne Perspektive Nema O Tome Se Jednostavno Ne Pi E A Mogu E Je, O Emu Zorno Svjedo I Knjiga Koju Dr Ite U Ruci U Raspon Koji Obuhva A Mo Ete Se I Sami Uvjeriti Jednostavnim Pogledom Na Sadr Aj, Jer Samo Postojanje Subliminalnih Poruka, Koliko God Udno I Neobi No Samo Po Sebi Bilo, Nije Ni Ta U Odnosu Na Pitanja Koja Otvara I Odgovore Koji Se Gotovo Automatski Name UAko Ih Elite Saznati Na Pravom Ste Mjestu Kre Imir Mi Ak, U Predgovoru Knjige