( FREE BOOK ) ⚓ Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları ⚇ MOBI eBook or Kindle ePUB free

( FREE BOOK ) ♬ Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları ♨ T Rkiye De Sosyolojinin Ilk Ve Ana Sorunu, Nce Bat Sosyolojisi Ile Ili Kilerini Iyi Belirleyebilmesi Ve T Rk Toplumunun Ve Ger Eklerinin Ayd Nlanmas Nda Tak N Lmas Gerekli Tutumun Ne Oldu Unu Saptayabilmesidir E Er T Rk Toplumunun Bat Toplumlar Ndan Nicelik Farklar Ndan Teye Kar M Za Nitelik Farklar Da Karacak Zellikleri Bulunuyorsa Bat Sosyolojisinin Bize Retebileceklerini Tart Mam Z Ka N Lmazd R Bat Sosyolojisi Ancak Bat Ya Benzemeyen Y Nlerimizin Saptanmas Nda, Toplumumuzun Bat Ya Benzer Ve Benzemezli Inin L Lmesinde Yararl Olabilir T Rk Sosyolojisi, Sorunlar B T Nl Kleri I Inde Ele Almak Ve B Ylece Olaylar N Ger Ek Anlamlar N Su Y Z Ne Karmakla Y K Ml D R Bu Nedenle G Revleri Aras Nda Yeni A Klay C Kuramlar Geli Tirmek De Bulunmaktad R Sosyolojimizin Ger Ekle Tirece I E Itli Bulgular, Ancak Genel Kuramlar Arac L Yla Do Ru Bir Yoruma Kavu Turulabilecektir T Rkiye, Yery Z Nde B T N Ili Kilerden Soyutlanm Robinson Crusoe Adas Rne I Bir Lke De Ildir Genel D Nya Ko Ullar N N Ve I Inde Bulundu U D Ili Kilerin Anla Lmas Nda Bat Sosyolojisi Ile Yararl Al Veri I Olacakt R Fakat Bu Durum, T Rk Sosyolojisi I Inde Yan T Aramas I In Bir Neden De Ildir T Rk Ger E Inin Bat Dan Aktar Lm Haz R Kal Plara Direnci, Yurdumuzda Sosyolojinin Kendi Ara Ve Gere Lerini Geli Tirmesini Zorunlu K Lmaktad RBaykan Sezer