~Free Book ☹ Yavaş Ebeveynlik - Bir Psikoloğun Ebeveynlik Yolculuğu ⚖ PDF or E-pub free

~Free Book ♫ Yavaş Ebeveynlik - Bir Psikoloğun Ebeveynlik Yolculuğu ⚖ H Zla Ak P Giden Hayat N Sahibi Sen Misin Birbirimize Yabanc La T K A R Kayg L Y Z Kendimizden De Ocuklar M Zdan Da Beklentilerimiz Ok Y Ksek Ocuklar M Z N Tatminsizli Inden Ik Yet Ediyor Ne Kadar Yorgun Ve Tahamm Ls Z Oldu Umuzdan Dem Vuruyoruz Peki B Yle Mi Olmal Ebeveynlik Daha Farkl Yap Lamaz M Yava La Fark Et Biraz D N Ezbere Ya Ama Sorgula Kendini Tan Zaman Ay R Alma Dur Ocu Unu Tan M Kemmel Olmak Zorunda De Ilsin Zaten M Kemmel Ebeveynlik Diye Bir Ey Yoktur Herkes Gibi Ebeveynlik Yapmak Zorunda De Ilsin Hem Herkes Dedi In Kim Sensin Benim Sen Ve Ben De I Elim Nce Bak G R Sonra Neler Oluyor Bunlar Hem Terapistlik Hem De Ebeveynlik Yolculu Umda Kendime Ve Dan Anlar Ma Bol Bol Hat Rlatt M C Mleler Bu Kitapta Kendi Ebeveynlik Yolculu Umda Sorgulad M H Zl Ve Kayg L Ehir Hayat N N Ba Ka Ebeveynlerin Hik Yeleriyle Birle Mi Halini Bulacaks N Z Umuyorum Ki Bu Kitapla Beraber Ebeveynlik Daha Farkl Nas L Yap Labilir Bunu Birlikte Sorgulayabilece Iz Ebeveynler Olarak Ruh Sa L M Z Koruyabilecek, Ruh Sa L Yerinde Ocuklar Yeti Tirmek I In Bilin Lenece Iz Tan T M B Lteninden Yazar n uzman kimli inden ok anne samimiyeti ile ak c ve yer yer akac anlat m ho uma gitti Bilgi lik taslamadan kendi hayat ndan verdi i rneklerle okura ayna tutmas ile ben de kendi an lar ma geri d nd m Hatta kimi b l mler biraz terapi tad nda ya da efkatli bir b y n dinliyor gibi de hissettiriyor.Hem bir psikolog olarak hem de bir anne olarak ya ad klar yla yard m etmek isteyen bu kitab anneler, anne adaylar ve elbette e lere de tavsiye ederim. tek kelimeyle m kemmel bir kitap ak c , basit ve rahat dilli, a k ve d nd r c gereksiz tekrar bar nd rmayan, her sayfas nda zihninizde yeni soru i aretleri a an bir kitap ebeveynlik yolunda okunmas n ger ekten tavsiye ederim. ocu unuzun olmas na ya da ocuklanmay d nmenize gerek yok, kendi ocuklu unuzu anlamak i in bile g zel bir kitap Anlay l ve sevecen bir dille senin su un de il diyor bkz good will hunting. ba lang c daha etkileyici oldu benim i in, sonlara do ru da ld m bence yap sorunu var, bir de bazen ok tekrar yapm. Hikaye kitab.. en ba ve en sonu g zeldi..ortalar biraz dur i imden geldi konuyla ilgisi yok ama unu da anlatay m gibi olmu kimi zaman g zel farkindaliklar da olusturuyor okumas kolay bir kitapt. Tanr m beni yava lat duas yla g zel bir giri yapt lk b l mlerdeki i tenlik, duygular aktarma ekli ebeveyn bir psikolo un d nyas na a lan g zel kap lard O lu ile ilgili payla mlar duyguland rd Kitap hep b yle samimi ve ak c gidecek sand m Ama yle olmad G zel konulara de indi ama tam o konuyla ilgili bir yorum ya da bilimsel bir a klama beklerken aniden ba ka bir konuya ge ti Biraz undan biraz bundan eklinde gidiyor b l mler Bir ka yerde s k c tekrarlar var Yava ebeveynli i d nd r yor , insana kendini sorgulat yor Ama yazar n bir psikolog olmas beklentimi fazlaca y kseltmi olmal ok fazla bilgilendiren ve ebeveynlik konusunda ayd nlanma sa layan bir kitap olamad.