#FREE DOWNLOAD à Zovem se nebo ⚢ eBook or E-pub free

#FREE DOWNLOAD ⚡ Zovem se nebo » Leon Valent Vra A Se U Zagreb Na Pogreb, Nakon Devet Mjeseci Samovoljnog Izgnanstva Na Groblju Su Krista I Sara, S Kojima Dijeli Stra No Iskustvo Iz Pro Losti, Pored Rake U Koju E Se Spustiti Lijes Stoji Marta Koja Je Mrtva Pro I E Tek Trenutak I Ona Je Na Putu Gore, Prema Raju Gore, Na Nebu, Eka Je Porto, Mu Karac Koji Je Zaboravio Tko Je Dolje, Na Zemlju, Spu Ta Se Jedan An Eo Koji Ne Voli Nositi Krila A Njega Eka Jedna Djevoj Ica, Jadrana Luna, Koja Je Upravo Navr Ila Pet Godina U Mjesecima Koji E Uslijediti Tri E Svojeglava An Ela Zavrtjeti Ljudske Ivote I Zauvijek Promijeniti Sudbine Ljudi Uz Pomo Nevidljivih Sila Ljubavi, Oprosta, Vjetra Sudbine I Pone To Obi Ne Magije Zovem Se Nebo Roman Je Ogledalo U Kojemu Svaki Itatelj Mo E Vidjeti Ono To Eli On Mo E Biti Filozofska Pri A O Paralelnim Svjetovima, Mo E On Biti I Obiteljska Pri A, Mo E Biti Akcijski Roman Na Neki Na In, A Sa Druge Strane Mogu Se U Njemu Prepoznavati Neki Udni I Udesni Knji Evni Elementi U Jednome Nam Se Trenutku Ini Kako Itamo Roman Na Koji Mo Emo Prilijepiti Anrovsku Odrednicu Triler, U Drugome Smo Ve Spremni Re I Kako Smo Kona No Prona Li Dobru Self Literaturu, A U Tre Em Elimo Da Ljubavna Pri A Nakon Svih Peripetija Zavr I Sretnim Krajem Zovem Se Nebo Tako Postaje Domi Ljata I Intrigantna Pri A O Zamkama U Koje Se Mo E Upasti U Ivotu, Ali I O Labirintu Duhovnoga Svijeta Ovo Je Knjiga O Ljubavi, Boli, Kajanju, Nadi I Nesvakida Njoj Prilici Da Se Pobijedi Sudbina Nevjerojatna knjiga Kao da je imala izravnu vezu sa gore. Slu ajno naletih u knji nici na ovu knjigu ,koja mi nije bila prioritetna i na listi za itanje, ali na nagovor knji ni arke uzeh ju u ruke ,da vidim ta je to tako famozno u njoj Prvo sam ju mrcvarila nekoliko dana do av i do stotinjak stranica i nikako, ama ba nikako ju nisam mogla dalje itati.Onda sam se pitala to je to sa mnom, svi ju hvale, pisali su o njoj samo lijepe i pozitivne stvari, a meni nikako da krene.Tek kasnije, nakon to sam bila toliko tvrdoglava, uzela sam knjigu u ruke i rekla si E sad e ju pro itati i gotovo I pro itah ju za jedno popodne I na kraju i nije ispalo tako lo e kao to je od po etka izgledalo.No da ne duljim previ e Knjiga je to o etiri prijatelja koji dijele istu tragediju iz djetinjstva , a to je utapljanje jednog zajedni kog prijatelja kad su bili djeca.Nemogu nost prihva anja tragedije i smrti dovodi do kolapsa njihovih osje aja.Zajedni ko pre ivljavanje u kojem svatko od njih ima ono ne to o emu ne ele pri ati i iznositi na vidjelo, emotivne nestabilnosti nekih od njih, te pitanja ljubavi, vjernosti , vjere i nade kao jedinog pokreta a cjelokupnog svijeta, sve nam je to spisateljica napisala na jedan specifi an na in Kako specifi an Pa uvela je u roman an ele i njihovu mo.Dakle sve to se glavnim protagonistima de avalo , povezano je s an elima i njihovim dobrim djelima.I ne samo to itaju i knjigu doznajemo puno o alternativnom pogledu na ivot i smrt Vjerujem da ste se esto zapitali postoji li ivot nakon smrti Da li du a seli iz tijela u tijelo i to smo mi u ovom beskona nom svemiru.Moram naglasiti da je Tanja Toli majstor za pisanje re enica Sam na in njenog pisanja, opisa mjesta i osje aja je nenadma an Divan Svaka njena re enica ima dublje zna enje, izra ajnost koja dovodi do savr enstva Knjiga obiluje citatima koji su vi e nego dobri Osim toga, itatelju se daje dovoljna prostora za rami ljanje o nekim temmama kao to je ljubav i bol Postoji samo jedan pravi na in na koji mo e voljeti Da te ljubav cijelog potpuno obuzme Voljeti zna i odre i se slobodne volje da bira i prepustiti ljubavi da odabere umjesto tebe Dobra stvar s boli jest to bol ima prag Postoji sasvim jasna granica do koje je mo e osje ati.Postoji neko neurolo ko obja njenje za tu pojavu da na i ivci mogu podnijeti tek odre enu koli inu podra aja, nategnuti se tik prije nego puknu i onda se naprosto umrtve.Onda u e u to boli u kojem vi e ne osje a ni ta jer je prag boli koji si dosegnuo bio toliko jak da je umrtvio daljnji osjet Bol te, neo ekivanog li dara, po tedi daljnje patnje Ovo su samo neki dijelovi iz knjige, koji su vi e nego dobri i tu nemam zamjerke.Ono to mi se nije svidjelo je to nadnaravno , letenje s kometima, Banka sje anja, An eoska poljana , Vjetar sudbine itd , itdMoram priznati da sam zbog toga malo zbunjena ili nisam dovoljno duhovna da bi me to odu evljavalo.To je sve u svemu mala zamjerka , jer autorica jako dobro povezuje taj ana eoski duhovni sa zemaljskim realnim svijetom.Dakle, svi vi koji volite takve teme, uzmite knjigu u ruke, pro itajte ju, vjerujem da e vam se svidjeti Vjerujem da nakon pro itane knjige ne ete ostati ravnodu ni. Interesantna pri a Ponekad dosadnjikava, pone to nepotrebno Ali sve u svemu preporuka