&READ E-PUB ⇺ Prostori koje izbjegavam ⇻ Ebook or Kindle ePUB free

ekanje ljudi sli no je trganju krastica.Nikada ne zaraste dokraja. itam u dnevnim novinama Pjesnik zaboravio pisati A nisam, kunem se.Samo je sve u meni presu ilo od tuge. &READ E-PUB ☛ Prostori koje izbjegavam ⇱ Pjesni Ki Prvijenac Daria Abrama U Isto Je Vrijeme Intimisti Ke Prirode, Ali I Distanciran Od Itatelja Lirski Subjekt Ove Zbirke Sebe Eli Prikazati Potpuno Prosje Nim Ovjekom Koji Se Lako Uklapa U Ljudsko Dru Tvoelim Ormar Prepun Kariranih Ko Ulja Tek Pomnim Itanjem Shva Amo Njegovu Perspektivu Dru Tva Okrutnog Zoolo Kog Vrta Ijem Se Upravitelju Obra A Rije Ima Pogre Ne Zvijeri Dr Ite U KavezimaIako Nam, Kao Itateljima, Lirski Subjekt Naoko Odaje Svoje Emocije, One I Dalje Imaju Prizvuk Racionalne Hladno E Kako I Sam Naslov Zbirke Ka E, Rije Je O Prostorima Izbjegavanja Njih Subjekt Ne Pro Ivljava, Nego Opisuje, Kao Da Opisuje Ne To To Nije Doista Njegova Pri A, Nego Opa Aj Pri A Koje Ga Okru Uju, A Kojih On Nije Dio Ovi Su Stihovi Subjektova Ultimativna Ne Pri AZa Udno, Intimizam Zbirke Ne Proizlazi Iz Teksta, Ve Iz Prate Ih Ilustracija Jednostavnim Linijskim Formiranjem Autor Stvara Figurativne Oblike I Gotovo Ih Pretvara U Slovni Znak U Jednom Od Crte A Podcrtava Subjektivni Emocionalni Moment Obojav I Motiv Srca U Crvenu Boju Raskorakom Izme U Vizualnog I Tekstualnog Iskaza Odaje Dojam Dviju Krajnosti Elje Za Ljudima I Elje Za Potpunom Samo OmIako Se Zbirka Sastoji Od Pjesama, Ona Ostaje Otvorena I Nudi Itatelju Pjesmu, Koja Se Sastoji Samo Od Praznih Crta Koncepciju Dovr Avanja, Nastavljanja Ili Pjesme Komentara To Je Mjesto Na Kojem Itatelj Postaje Autor I Oblikuje Vlastiti Prostor Koji Izbjegava