[Free Ebook] ♰ (İngilizce Karşılıklarıyla) Hukukun Temel Kavramları ♶ Tyrakel.de

[Free Ebook] ⚕ (İngilizce Karşılıklarıyla) Hukukun Temel Kavramları ♁ Do U Roma Mparatoru J Stinyen Taraf Ndan MS Y Llar Nda Stanbul Da Haz Rlat L P Y R Rl E Konulan Corpus Iuris Civilis Ten Nce Roma Mparatorlu Unda Hukuk E Itimi Tam Bir Kaos I Indeydi Hukuk Kurallar Da N K Hukuk Kitaplar Ise Kal N Ve Bulan Kt Stelik Hi Bir Servetin Sat N Alamayaca Ve Hi Bir Yetene In Sindiremeyece I Say Da Ders Kitab Vard Dolay S Yla Hukuk E Itimi, Insan N Anlama Kapasitesini A Acak Derecede ZorduRivayete G Re Hukuk Rencileri, Hukuk Hocalar N Mparator J Stinyen E Ikayet Ederler Bunun Zerine Mparator J Stinyen Bir Yanda Da N K Hukuk Kurallar N N Derlenmesini Emreder Ki Ortaya Codex Kar Nisan J Stinyen Di Er Yandan, Hukuka A K Gen Ler Cupidae Legum Iuventuti I In A K Ve Basit Levi Ac Simplici Bir Ders Kitab Haz Rlanmas N Emreder Ki Ortaya Institutiones Kar Kas M Institutiones Yaz Ld Ktan Sonra Mparator J Stinyen, Hukuk Fak Ltelerinde Institutiones Ten Ba Ka Ders Kitab Okutulmas N Yasaklar Ve B Ylece Do U Roma Mparatorlu Undaki Renciler I Kenceden KurtulurlarG N M Z T Rkiye Sinde De Hukuk E Itimi, J Stinyen Den Nce Stanbul Daki Hukuk E Itimini And Rmaktad R Lkemizde Hukuk E Itimi Tam Bir Kaos I Indedir Say S Z Ders Kitab Vard R Stelik Bunlar Hacim Bak M Ndan Kal N, I Erik Bak M Ndan Ise Bulan Kt Rlar G N M Z T Rkiye Sinde De Art K Institutiones Ayar Nda K Sa, A K Ve Basit Ders Kitaplar Yazmak Ve Bulan K Ders Kitaplar N Tasfiye Etmek Gerekmektedir Nas L J Stinyen In Institutiones I Y L Nda Do U Roma Daki, Yani Stanbul Daki Hukuk Rencilerini I Kenceden Kurtarm Ise, G N M Z T Rkiye Sinde De Hukuk Rencilerini I Kenceden Kurtaracak Ders Kitaplar Yazman N Vaktidir Te Renci Dostu Serisi, B Yle Bir Anlay La Yola K Yor Renci Dostu Kitap, Institutiones In A T Yoldan Giden, A K Ve Basit Levi Ac Simplici Bir Ekilde Yaz Lm Olan Ve Rencilere Hukuku Kolay Yoldan Ad Leniore Via Ve Ok B Y K Emek Harcamaks Z N Sine Magno Labore Retmeyi Ama Layan Kitap Demektir Renci Dostu Kitap, Hacim Bak M Ndan Ince, I Erik Bak M Ndan Ise Kaynak Suyu Gibi Berrak Olan Kitapt R Renci Dostu Kitap Ile Ders Al Mak I Kence De Il, Bir Zevk Haline Gelecek Renci Dostu Kitap Ile Rencilerin Kendine G Veni Geri GelecekCupidae Legum Iuventuti Salutem Hukuka A K Gen Lere Selam Olsun Kemal G Zler Arka Kapak