^DOWNLOAD EPUB ☝ Posljednji Stipančići ↚ PDF eBook or Kindle ePUB free

Moram priznati da me ovo djelo pozitivno iznenadilo Svi a mi se radnja, karakterizacija likova, ali neki opisi su nepotrebni i duga ki. Jedna od najdra ih knjiga itala sam je kao zadano djelo srednjo kolsku lektiru Pro itala sam je u jednom dahu esto je se sjetim, definitivno knjiga koju planiram kupiti i imati u osobnoj, ku noj knji nici Po meni je ovo vrhunsko djelo jednoga od najplodnijih hrvatskih autora, koju svatko mora pro itati barem jednom Topla pri a o ivotu hrvatskih seljaka, problematikom obiteljskih odnosa, promjenama i odlascima Nema smisla da radnju iznosim, uostalom kao to sam i rekla svatko bi je trebao barem jednom pro itati. A novel that tells an exceptional story by the means of poor writing Although the story of the political situation, as well as the relationship of the Stipan i family, is a complex matter worth dissecting, Novak wrote this novel in an almost lazy manner, without going into many details, which would make his characters which he had already made believable alluring than they already are The novel is not made better by the fact he from time to time writes long sentences without any logical structure.Nonetheless, the novel is a worthy read to anyone that can endure Novak s style of writing It tells a compelling story of a stubborn father trying to do what he considers best for his family, while describing the Croatian struggle for independence and the Croatian language As such it compensates with historical where it lacks literary value. Borba nije samo na e pravo nastavi Vukasovi nego i na a du nost Da se ne borimo,s pravom bi nas oni smatrali ro enim robovima Povijest ima smije nu naviku ponavljanja Isti citat mo emo shvatiti i u svjetlu hrvatske dana njice.Cijelom politi kom scenom vladaju ljudi koji ne vide u nama ni ta vi e doli robova i potrebe da se domognu svojih ciljeva, dok istodobno jedu ostatke svojih nadre enih, stranaca koji nam ustvari upravljaju dr avom Tada su problemi bili germanizacija odnosno ma arizacija, mo da to sada nije toliko nagla eno, ali neupitno je da na integritet i suverenost polagano nestaju radi na ih predstavnika u politici. Novak brilliantly portrays the society of his time Equally well described both male and female characters.This is the sad story of patriarchy, greed and destruction.Maybe it s interesting to see this story as an indicator of why patriarchy is not a good social order. Na kraju je ispala bolja nego to sam o ekivala Treba dugo vremena da se radnja razvije, a politi ka previranja su mi pone to umanjila op i dojam, ali sve u svemu je na kraju postalo zanimljivo Novak nam predstavlja lepezu raznolikih i osebujnih likova Ipak ne mogu re i da sam previ e u ivala itaju i, stoga je ovaj put ocjena 3. nije da elim sipati ovdje neke ekstremne feministi ke fore jer mi se takve gade, ali ovu obitelj su upropastili arogantni polovi ni kakvi sami sebe nazivaju mu karciante je bio obi na budala koja je uni tila sina i svoje naslije e tako er nemam mnogo empatije za valpurgu koju je ropski mentalitet ko io i da prstom pomakne za dobrobit svoje jadne k erke uglavnom roman je bio zanimljiv ali budu i da sam mlada itateljica iz 2019 godine a ovo je napisano davne 1899 nisam se mogla ufurati dovoljno da ga smatram remek djelom Barely got through this, while it covers some interesting topics at times, too many sentences were pure suffering to read through Somewhere in there is a tragic story of a girl oppressed by her environment, and that s the interesting part Unfortunately, most of the book covers politics and men I could barely scrape an ounce of caring for On the other hand, this is so sad and depressing there is no way not to feel bad once everyone s lives fall apart Feel good novel of the century. Dakle, mrzim lektire Ova knjiga je definitvno zavr ila u istom ko u kao i Madam Bovary i sli ne stvari Jednostavno nepodno ljivo za itati Plakala sam od muke cijelo vrijeme dok sam jedva okretala stranice Za jednu mi je trebalo otprilike 5 minuta, to je ravno alosnom Fuj, fuj ao mi je to moram tako pri ati za hrvatska va na djela, ali stvarno to mislim Toliko nepotrebnih stranica Da se radnja nalazi u nekom modernijem vremenu i da je pisano ovim standardnim jezikom kojim se mi trenutno koristimo, bila bi prihvatljiva Da ima malo vi e neke konkretne radnje, umjesto govora na 3, 4 stranice, bila bi i vi e nego prihvatljiva Ali eto Ne, u ivotu ju vi e ne mislim ni pogledati, a kamoli pro itati ponovo Znate onaj osje aj kad nakon takve knjige mo ete zatvoriti i zadnju stranicu pa odahnuti Koji dobar osje aj ^DOWNLOAD EPUB ⇤ Posljednji Stipančići ⇱ Djelo Posljednji Stipan I I Pripada Senjskom Tematskom Krugu Vi E Je Problema Razra Eno I Istaknuto U Ovom Romanu Propadanje Plemstva, Obiteljski Odnosi U Patricijskoj Obitelji, Dru Tveno Ekonomski I Politi Ki Ivot Senja, Ali I Hrvatske U To Doba Hrvatski Narodni I Kulturni Preporod