[Free Ebook] ⚐ Bir Devrin Son Sultanı 2. Abdülhamid ⚖ Tyrakel.de

[Free Ebook] ⚐ Bir Devrin Son Sultanı 2. Abdülhamid ♷ K Tan N Son H K Mdar Sultan II Abd Lhamid Otuz D Rd Nc Osmanl Padi Ah Sultan Hamid Lkenin Ok Zor D Nemlerden Ge Ti I Bir S Re Te Devlet Ba Kanl Yapt Bu S Re I Inde Lkeyi Ayakta Tutma Abas Verdi Y Ll K Bir Iktidardan Sonra Tahttan Indirildi Kendisinden Sonra Gelen Padi Ahlar N Lke Y Netiminde Her Hangi Bir Etkinliklerinin Olmad G Z N Nde Bulundurulursa, II Abd Lhamid Osmanl Lar N Son Ve Ger Ek Mparatoru IdiSultan Hamid Devleti Idare Ederken Keyfi Hareket Etmez, Bir Ok Konuda Uzmanlar N G R N Al R, Son Karar Kendisi Verirdi Bu Ba Lamda, II Abd Lhamid Idaresi Asl Nda Merkezi Y Netimin G L Oldu U Bir Nevi Ba Kanl K Sistemi Gibi I Liyordu Ve Bu Durum Ba L Ba Na Nemliydi Nk Geni Bir Co Rafyaya Yay Lm Olan Devleti Ayakta Tutabilmesi Buna Ba L Yd Bu Kitap Sultan II Abd Lhamid I Ger Ek Anlamda Tan Tmay Hedeflemektedir Do Umundan L M Ne Kadar Yapt Icraatlar , Hayata Bak N , D Nce D Nyas N , Insani Ve Ailevi Ili Kilerini, Devlet Ba Kanl Yan Nda G Ndelik Hayattaki Me Guliyetlerini Merak Edenler Arad Klar N Bu Kitapta Bulacaklard R