[ Free Pdf ] ♾ Ne Hoş Zamanlardı ☻ MOBI eBook or Kindle ePUB free

Kitaptaki c mleleri okurken arkadan Ayd n Boysan n sesini duyar gibi oldum hep Yaz lar yeterince ak c de il, fakat yaz lardaki mesajlar n g zellikleri skalam yor olu u bir tesellisi yine de. bo ya amamak laz m kendini aldatmaya al mamak laz m.. Ya ad m r g zelle tirebilmi bir g zel insan, Ayd n Boysan.Okuduktan sonra, bak a n z dahada geni leten kitaplardan rendim ki zaman, hi bir i i in, hi bir zaman ve ya ta, ge kal nm de ildir Akla ne konabiliyorsa, ba lamak gerekir. Ayd n Boysan taraf ndan ad ma imzal. [ Free Pdf ] ☭ Ne Hoş Zamanlardı ♔ Seksen K S R Y Ld R H Nz Rca Par Ldayan Bir Ift G Z N G Rd Klerini Feylosof A Bir Ne Eyle Yorumlayan, Ldayan Bir Zeka Nsano Lunun E Itli Hallerini, Eli Kilerini, Ho Luklar N , Be Er A Ar Espirisi I Inde Yorumlayan, Ak C Bir Kalem Hayata Dair Bilgeli Ini Ve Engin Tecr Besini, Okurunu G L Mseterek Aktaran Ya Am Mimar Evremde Ve D Nyada, Bin T Rl Sahne Ya Ad M Her T Rl Ya Am Sahnesi I Inde Oldum En Zorundan, En Belal S Ndan, En Sevin Lisine Kadar Bu Denli E Itlilik, Bana G Kten Para Tle Indirilmedi Ben Durmadan Arand M Elbet Bunca De I Iklik, D Nyam Z N, Ama Zellikle Lkemizin Ola An St Ilgin Bir D Neminde Ya Ad Mdan Da KaynaklandNe Ilgin Tir, Ben Do Du Umda Yani Y L Nda, Daha Osmanl Mparatorlu U Resmen Batm T Ama Resmen Son Padi Ah Sultan Vahdettin, H L Tahtta Idi Devletimiz Stanbul Da Batarken Ankara Da Yeniden Do Uyordu NIce