.Pdf ♅ Kukla ⚔ eBooks or Kindle ePUB free

yak n tarihi anlat yor demi lerdi daha detayl eyler bekliyordum, yle olmamas biraz hayal k r kl yaratt Anlat lanlar hep bildi imiz eylerdi ama ak c , kolay ilerleyen bir kitapt Klasik Ahmet mit kitab Karakterin alkol sorunu biraz abart l geldi sadece bana belki hi i medi imden bilmiyorum adam n bir yudum rak da bile kendine gelmesi tuhaf geldi..sonu ba ndan tahmin edilse de yine de s k lmadan okunulabilir bir kitapt.. Kitap 40 bolumden olusuyor 39 uncu bolum sonunda sonlanmis olmasini dilerdim ba ar l , ak c ve merak uyand ran bir kitap Ahmet Umit den yine harika bir kitap. Bu kitab tarif edecek tek kelime bo ucu.Belki i kence denilebilir.Dayanamay p son y z sayfay atlaya atlaya okudum. Ahmet mit bu roman nda Susurluk olay n i lemeye al m o u bildi imiz eyler olmas na ra men roman gayet ak c yd ve 4 y ld z haketti.Tavsiye ederim. .Pdf ☯ Kukla ♟ Y Llar Sonra Kar La An Iki Vey Karde Karanl K G Lerin Tetik Isi Do An Ya Am N Anlam N Alkolde Arayan Eski Gazeteci Adnan Onlar N Ya Amlar Ndan T Rkiye Nin Yak N Tarihi G Ndelik Hayat M Z Alt St Eden Entrikalar, Cinayetler, Komplolar Hep S Z Edilen Ama Bir T Rl G N Na Kar Lamayan O Derin Devlet Gizli Rg Tler, Idealist Gen Ler, Karc Gazeteciler Ergenekon Un Y Llar Nce Yaz Lan Roman Ya Am, Kaybetmeyi Renmektir Kaybetme Maceram Z Daha Ana Karn Ndan Kt M Zda Ba Lar Hi Emek Harcamadan H K M S Rd M Z, D Nyan N En G Venli, En Yumu Ak Koruna N , Ana Rahmini Kaybederiz Nce Bizden Intikam Almak I In Bekleyen D Nya, Sanki Niye Kt N Oradan Dercesine, G Zlerimizi Yakan Klar , Kulaklar M Z T Rmalayan G R Lt S , S Ca , So U U, A L , Kiri, Hastal Yla Sald R R Zerimize Ama Biz De Yle Kolay Kolay Pes Etmeyiz Kaybettiklerimizin Yerine An Nda Ba Ka Bir Ey Koyar Z Hem Cennetimizi Yitirsek De O Kutsal Yerin Sahibi Olan Annemiz Bizimledir, Stelik Yan Nda Bir De Baba Verilmi Tir Emrimize D Ar Daki D Nyaya Al Maya Ba Lay Nca, Kaybetti Imiz Cenneti Hemen Unutuveririz Ancak B Y D K E, Bize G Sterilen Ilgi G Nden G Ne Azal R Azalan Ilgi D Nyan N Bizden Ibaret Olmad N G Steren Bir Uyar D R Asl Nda Ama Bu Uyar Y G Rmezden Geliriz D Ler Kurar, Hayaller Uydurur, Kaybettiklerimizin Yerine Yenilerini Koyarak D Nyay Kendimiz Sanmay , Bu G Zel Yalana Kanmay S Rd R R Z Ahmet mit kitap kmadan hemen nce Ahmet Tulgar n Milliyet gazetesi i in sordu u sorular yan tlarken Susurluk u zd m, her eyi para i in yapm lar demi ti Hatta kitab cezaevindeki Susurluk ular okurlarsa biz ne bok yedik la diyeceklerini de d n yordu yazar m z Ancak Ahmet mit in bu y ksekten u an, yazar tanr salla t ran tavr na ra men kitap ok b y k yank yaratmad Ahmet mit in kendi okur kitlesi taraf ndan okundu ve E Nevzat neden yok bu romanda denilip ge ildi Asl nda Ba komser Nevzat buna benzer konular z mlemeye al m t daha nce mesela Kavim e bu da rahatl kla Ba komser Nevzat roman olabilirdi Halbuki biri solcu ve gazeteci di eri lk c ve devletin karanl k tetik isi olan iki karde in zerinden gidiyordu roman An t rmalar vard ama bunlar zmek yorucuydu Zaten 1996 sonunda meydana gelen trafik kazas ve ard ndan ortal a d k len amur deryas i inde isimler, insanlar, i ler, eylemler, cinayetler, lenler, ld renler o kadar oktu ve toplum bunlar anlamak i in o kadar az aba harc yordu ki, kitab okuyanlar romandaki o karakter kime benziyor, bu laf diyen kimdi filan diye aradan ge en o kadar y ldan sonra hi u ra amazd. Sonunu az ok tahmin etti im bi kitap oldu ama o akista neler olacak acaba dedi im anlar ok oldu k sacas g zel bi kitap Baz lar f kray anlat r, sonra da zaten ok a ikar olan espriyi daha biz g lemeden izah eder ya, bu kitapta, kahraman n a z ndan olay ak ile ilgili olas l klar n ve kar mlar n payla mas n da buna benzettim Sonu ta biraz nce okudu umuz sat rlar h zla proses edip ula t m z kar mlar n hemen hemen ayn lar n , sonraki sat rlarda kahraman n a z ndan zihninden okuyoruz devaml Bilemiyorum belki baz lar bak yazar da benim gibi d nm diyip memnun oluyordur ancak bana ok yorucu bir s re gibi geldi a k as Zaten hikayede ok yle bir gizem ve s priz de yokken, bari b rak da bir k sm n biz d nm olal m Benim elime kitab n 680 sayfal k cep boyu ge ti, y ntemi de i tirse sayfa say s en az 500 e inerdi san r m Kitap ak c , bir ekilde kendisini okutuyor ancak Ergenekon ve derin devlet tespitleri pek g d k kalm sanki.