*Read E-pub ï The Valkyrie Song ⚷ eBook or Kindle ePUB free

*Read E-pub ´ The Valkyrie Song ñ Jan Fabel Is A Troubled Man His Relationships With The Women In His Life Are Becoming Increasingly Complicated His Partner, Susanne, Is Looking For A Deeper Commitment His Daughter Is Considering Joining The Police And His Ex Wife Holds Him ResponsibleIf That Weren T Enough, After A Gap Of Ten Years, A Female Serial Killer The Angel Of St Pauli Again Makes The Headlines When An English Pop Star Is Found In Hamburg S Red Light District, Dying Of The Most Savage Knife WoundsLinks Emerge With A Series Of Apparently Unrelated Events A Journalist Murdered In Norway The Death Of A Serbian Gangster And A Long Forgotten Project By East Germany S Stasi Conceived At The Height Of The Cold War, Involving A Highly Trained Group Of Female Assassins, Known By The Codename ValkyrieFabel S Hunt For The Truth Will Bring Him Up Against The Most Terrifyingly Efficient Professional Killer The Ultimate Avenging Angel Hauptkommissar Jan Fabel hat in seinem f nften Fall auch mit privaten Problemen zu k mpfen Seine Freundin, die Polizeipsychologin Susanne findet, er habe zu wenig Zeit f r sie Seine Tochter m chte gerne zur Polizei und seine Ex Frau, die damit gar nicht einverstanden ist, macht ihn daf r verantwortlich und m chte, dass er ihr diese Idee sofort wieder ausredet.Aber auch beruflich l uft nicht alles rund Fabel ist sich nicht sicher, ob eine Mitarbeiterin in seinem Team auf Dauer noch tragbar ist und auf der Reeperbahn wird einem britischen Popstar der Bauch aufgeschlitzt Bevor er im Krankenhaus stirbt, kann er nur noch die Nachricht seiner M rderin berbringen Der Engel ist wieder zur ck.Doch Fabel ist sich von Anfang an nicht sicher, ob dieser Mord wirklich das Werk des Engels von St Pauli war, der vor zehn Jahren schon einmal auf der Reeperbahn sein Unwesen trieb Denn bald wird ein serbischer Schwerverbrecher ermordet und einiges deutet darauf hin, dass drei junge Frauen in der ehemaligen DDR von der Stasi als Profikillerinnen, als Walk ren ausgebildet wurden Sie sollten im Westen Auftragsmorde begehen Ist der Engel nun wirklich zur ck, oder hat eine der Walk ren die Morde begangen Existierten die Walk ren berhaupt Vielleicht war es nicht so klug, nachdem ich vor Jahren ich glaube, es war 2009 den ersten Band der Thriller Reihe um Kommissar Jan Fabel gelesen habe, jetzt mit Band 5 weiterzumachen Aber der Klappentext reizte mich und was mich noch mehr dazu gebracht hat, dieses Buch zu lesen, war das wundersch ne Cover Es war auch nicht so verwirrend, wie ich vorher dachte, nach Band 1 gleich Band 5 zu lesen, da ich vom Privatleben Fabels, wie ich gestehen muss, sowieso nicht mehr so viel wusste.Den Schreibstil fand ich sehr gut, was mir auch gefallen hat, war, dass immer wieder aus einer anderen Perspektive erz hlt wurde Es ist in Thrillern ja mehr als blich, dass ein Teil aus der Sicht des M rders erz hlt wird, aber hier fand ich die Passagen aus der Sicht der Walk re oder eben doch aus der Sicht des Engels von St Pauli besonders spannend Man bekam hier Einblick in das Leben einer Frau, die einen Auftragsmord auch nur als Auftrag versteht und nichts anderes Die Menschen t tet, wie andere Leute Akten bearbeiten und sich danach wieder ihrer Freizeit widmet Mich lie das nicht so kalt, vor allem, da es bei Craig Russel generell immer ziemlich blutig zugeht Dabei war das Buch stellenweise auch wirklich witzig, z.B wenn es um Fabels Privatleben ging und seine Ex Frau ihn dazu dr ngte, seiner Tochter klar zu machen, dass sie auf keinen Fall wie ihr Vater zur Polizei gehen solle Und mit diesem Ende hat mich Mr Russel dann total berrascht Mit dieser Aufl sung h tte ich im Leben nicht gerechnet O son vuru m thi ti kesinlikle Beni sonunda dumur eden kitaplara bay l yorum ger ekten, Craig amcaya te ekk rler. The book s premise features three lethal Valkyries, an East German deadly female group is unique and they are dangerous They were taken by the Stasi the official state security service of the German Democratic Republic East Germany as young teenagers and trained to be deadly People are being murdered and Fable is looking for these trained womenGreat story a look back at east German military. Russell, po dw ch ma ych wpadkach, zn w sprowadza Cykl hamburski na w a ciwe tory Chwa a mu za to Pie Walkirii nie jest mo e tak rewelacyjna jak Krwawy orze i Brat Grimm , ale zdecydowanie odbiega poziomem od Zmartwychwsta ego i Mistrza karnawa u In plus, oczywi cie.Tym razem podoba mi si i w tek kryminalny, i jego t o G wny bohater wraz ze swoim zespo em musi rozwik a zagadk morderstwa Okazuje si , e tym razem nie b dzie tak atwo Trop prowadzi do Walkirii zimnych, perfekcyjnych zab jczy , kt re szkoli y si pod okiem cz onk w Stasi S bieg e zar wno w sztuce mordu, jak i kowej Z atwo ci potrafi zmienia wygl d i manipulowa innymi lud mi Dla Fabla jest to nie lada problem By nie da si zwie , nasz spec musi stawi czo a w asnym przekonaniom i wyj ze strefy komfortu.Autor zauwa y najwyra niej, e tak zarysowany w tek kryminalny jest doskona okazj ku temu, by wzi si za bary z problemem postrzegania kobiet we wsp czesnym spo ecze stwie W powie ci wyst puj liczne postacie p ci e skiej i przyznam, e niekiedy mia am ju do tej nieco feministycznej otoczki Zaznacz jednak, e Russell porusza sprawy wa ne i stara si to robi w spos b niebanalny Je li natomiast pojawiaj si wzmianki na tematy do wy wiechtane, autor ogranicza si przewa nie do zaznaczenia ich wagi Tak wi c podczas lektury zastanowimy si , czy kobiety, mimo swej natury, potrafi yby pracowa w policji i wyj z tego bez szwanku wszak niekt re sceny zab jstw potrafi zniszczy umys najbardziej wytrzyma ych m czyzn Rozwa ymy, czy prostytucja zawsze jest dla kobiet upokarzaj ca, a je li tak czy mimo wszystko mog pragn takich zbli e Na koniec przekonamy si , co dzieje si w psychice ofiary gwa tu, niezale nie od jej p ci Pie Walkirii na pocz tku rozwija si bardzo szybko i na szcz cie ciekawie Po dwustu stronach mamy drobne spowolnienie, ale ko c wka przyjemnie przyspiesza Zdecydowanie warto do niej doj epilog jest prawdziw wisienk na torcie Nie by abym sob , gdybym nie wspomnia a o tym, e w tej cz ci serii wraca stare, dobre poczucie humoru Russella Nie jest to dowcip intelektualny w ko cu mamy do czynienia nie ze rodowiskiem akademickim, a policj Autorowi daleko jednak od klozetowego humoru Bardzo spodoba mi si cytat z policjantki Nast pnemu, kt ry spr buje si stawia , odstrzel fiuta powiedzia a z u miechem A wierzcie mi, e naprawd dobrze strzelam, nawet do takich ma ych cel w Na koniec ok adka Podobnie jak w przypadku dw ch poprzednich cz ci cyklu, nasze wydanie odbiega od orygina u Po raz kolejny uwa am, e to zagraniczne jest lepsze Nie b d si jednak wyz o liwia Propozycja Wydawnictwa W.A.B tym razem te mi si podoba Nie s to wy yny prze y estetycznych, ale lufa ci gnie wzrok, a i zestaw kolorystyczny jest przyjemny dla oka Pie Walkirii w swoim prywatnym zestawieniu oceniam na 7 10 Dzi ki tej cz ci Cyklu hamburskiego nie boj si ju , e zako czenie ca o ci b dzie tragiczne Mam nadziej , e autor utrzyma dobr pass Je li nie, to b dzie to dla mnie spore rozczarowanie.