`Download Book ⇶ Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor ☂ PDF eBook or Kindle ePUB free

Okurken ok etkilendim bildi imiz, g rd m z eyleri Anlat ekli ve tabi ki bilmedi imiz daha bir ok detay Siyasi kitap Okumay seviyorsan z bay lacaks n z.. Okunmal ama do rular ve ger eklerle isi olmayanlara ne faydas olur, bilemiyorum. Kitap i erisinde p r dikkat okudu um b l mler oldu u gibi ne okuyorum ben dedi im b l mlerde oldu.Soner Yal n n ara t rmac kimli i yine n planda Yazar n di er kitaplar na k yasla orta k s mda yer alabilecek bir kitap diyebilirim. Soner Yal n n t m kitaplar gibi ke ke herkes okusa diye sayfalar n evirdi im kitap Beklentileri veremeyen bir kitap Soner Yalcin in diger kitaplari gibi isim yogunlugu olsa da zevkle okunan ve tarihimize degisik acilardan ayna tutan, resmi tarih anlayisini ve bize dikte edilen masallari oynanan oyunlari basarili bir sekilde sorgulayan bir kitap Son iki bolumde ise dinciler konusundan kopup kitaba bence degisik bir renk katmis Son soz ise ulkemizin yasadigi acilari yurek burkan bir sekilde yuzumuze vuruyor. G n m z T rk Siyasi yap s n , Cemaat AKP ili kilerini ve Cemaatin devlet i erisinde AKP eliyle nas l kadrola t r ld n anlatan bir kitap. Soner Yal n n okudu um en iyi kitab yd Entelekt el birikimini yine ok iyi bir ekilde ortaya koymu. Konuyla ilgili bilgilendirici b l mlerden sonra son iki b l mde apayr noktalara gidildi Sons z ok etkileyici olmu , kitaba tam anlam yla nokta koymu Okurken beni zellikle rahats z eden k s m liberallik ba l arkas na s n p illegal i ler yapan ki ilerin liberal olarak tan t lmas oldu Bu noktada Soner Yal n n solculu undan dolay n yarg lar oldu unu s ylemek yerinde olur Genel olarak yazar n solcu e ilimlerinden dolay yer yer rahats z olsam da ilk 5 b l m okunmal Ard ndan gelen 6 b l m n yarg l bulsam da 7 b l m ba ar l olmu Sonras nda ise do ruca son s ze atlanabilir. `Download Book ↲ Bu Dinciler O Müslümanlara Benzemiyor ✙ Tehlike, Tehlikeyi G Ze Almadan Yok Edilemez Ye Il Gladio Nun Dinci Tetik Ileri FBI N Yeti Tirdi I Dinci Istihbarat Lar CIA In Kefil Oldu U Dinci Cemaat Liderleri ABD Den Maa Alan Dinci K E Yazarlar Utah Ta TSK Aleyhine Yay N Yapan Dinci Yalan Makineleri Kendini Peygamber Sanan Amerikal Eyhe Ba L Dinci Milletvekili Yahudi Mallar Almay N Deyip Yahudilerle Ticaret Yapan Dinci Gazete Sim Isim Olay Olay Ergenekonvari Komplolar Hangi Lkelerde Nas L Sahneye Kondu George Soros Un Vak Flar , Gazeteleri Ve Politikac Lar Bu Oyunun Neresinde T Rkiye De Hangi Gazetelere, Hangi Kanaldan Para Ak T L Yor TSK Neden Hedefte Solcu Liberallerin New York Taki Ak L Hocalar Kimler Uluslararas Yazarl K Program IWP T Rkiye Den Nas L Yazar Dev Iriyor Kim Bu D Ll Edebiyat Lar Sim Isim Olay Olay