@Ebook Ë Ruhun Deşifresi Ï eBook or E-pub free

@Ebook é Ruhun Deşifresi í Beynimizin Kapasitesini Ve Potansiyelini Ke FedeceksinizBu Kitap, Bir Yeniden Aya A Kalkma Kitab D R Nsan K Mil E Giden Yolun Bir Egzersizidir Mevcut Insan Varl M Zla Medeniyet Kurma Imk N M Z N Kalmad Na Inanan Yazar, Medeniyet Kurucusu Olabilecek Insan Tipinin Yeniden In As Denemesine Giri Ir Bu Eserinde Bu Eser Ayn Zamanda, Ak L Midesi Nin Sa L Kl Beslenmesi Zerine Yap Lm Bir Al Mad R Bu Kitapla Yeteneklerimizi K S Tlayan Duyular M Z N Hapishanesinden Kurtularak,Beynimizin Kapasitesini Ve Potansiyelini Ke Federek, U Suz Bucaks Z Bir Deniz Gibi Olan Zek M Z Ve Zihnimizi Tan Yarak,Haf Zam Z N Ve D Ncemizin S N Rlar N Zorlayarak Ruh Beden Ili Kisine Yolculuk Yapaca ZBizim Medeniyetimizde Ba Ar Ya Fazla Vurgu Yap Lmam T R Bunun Yerine Toplum I Inde Ve Faydal Insan Olabilme Zerinde Durulmu Ve Bu Tip Retilmeye Al Lm T R Ve Bu Iyi Ve Faydal Tip E De Genel Anlamda Insan K Mil Olgun Insan Ad Verilmi Tir Nsan N E Ref I Mahl Kat Olu U, Yani Yarat Lm Lar I Indeki En Erefli Varl K Olma Makam Vurgulanm T R Ama Insan N Bu Tan Mlar Nas L, Hangi Y Nleri Ve Vas Flar Yla Hak Etti I Zerinde Fazlaca Durulmam T RBu Al Ma, Bir Anlamda, Bu Kavram N I Eri Ini Bug N N De Erleri Ve Verileri Ile Yeniden Doldurma Abas D RBizim Medeniyetimizin Retti I Bir Kavram Olan Insan Kamil Tarifini Do Rudan, Peygamber In Insanlar N En Hay Rl S , Insanlara En Ok Faydas Oland R H Yaru N Nas, Men Yenfau N Nas H Disinden Al R As L Ba Ar Da Budur Yani Kendisini Kurtarm , Istedi I Yeterlili E Ula M Ama Bundan Dolay Evresine Zarar Vermek Yle Dursun O Nimetleri Evresiyle De Payla Ma Olgunlu Una Sahiptir Bu Tip InsanlarBu Kitapta S K S K Vurgu Yapt M Z Ba Ar , Daha Ok B Yle Bir Insan Modelini Tarif Ediyor